GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A.

Spółka GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429581
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wołoska 22

Miejscowość – 02-675 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18325
Długość geogr. – 21.00346

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

PKD 2 – 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

GTV sp. z o.o. S.K.A.

Spółka GTV sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Pruszków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429453
 • REGON – 12349897
 • NIP – 5221901939

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy GTV sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Pruszków

Ulica – Przejazdowa 21

Miejscowość – 05-800 Pruszków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.173672
Długość geogr. – 20.804899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Dane wpisane do KRS

NOWA ASSET MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

Spółka NOWA ASSET MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429693
 • REGON – 101450156
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy NOWA ASSET MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Brukowa 12

Miejscowość – 91-341 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.806339
Długość geogr. – 19.418591

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 2 – 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 3 – 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Dane wpisane do KRS

BERNARD POROWSKI LA PASSION S.K.A.

Spółka BERNARD POROWSKI LA PASSION S.K.A. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429636
 • REGON – 61447765
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy BERNARD POROWSKI LA PASSION S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Świętokrzyska 19A

Miejscowość – 20-867 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.280529
Długość geogr. – 22.549259

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

W INVESTMENTS SA 6 S.K.A.

Spółka W INVESTMENTS SA 6 S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429582
 • REGON – 146248994
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy W INVESTMENTS SA 6 S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Prosta 32

Miejscowość – 00-838 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.230061
Długość geogr. – 20.98448

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Dane wpisane do KRS

CHINA GREEN ENERGY sp. z o.o. S.K.A.

Spółka CHINA GREEN ENERGY sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429312
 • REGON – 146251619
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy CHINA GREEN ENERGY sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Nowy Świat 22 4

Miejscowość – 00-373 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233149
Długość geogr. – 21.015275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Dane wpisane do KRS

NEW ARMS TECHNOLOGIES NAT sp. z o.o. S.K.A.

Spółka NEW ARMS TECHNOLOGIES NAT sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428882
 • REGON – 146256960
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy NEW ARMS TECHNOLOGIES NAT sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bertolta Brechta 3

Miejscowość – 03-472 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.25943
Długość geogr. – 21.03232

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Dane wpisane do KRS

INTERACTIVE SYSTEMS OKIA sp. z o.o. S.K.A.

Spółka INTERACTIVE SYSTEMS OKIA sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429398
 • REGON – 302180882
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy INTERACTIVE SYSTEMS OKIA sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Winklera 14

Miejscowość – 60-247 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.391691
Długość geogr. – 16.88088

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

MOBEHAVE sp. z o.o. S.K.A.

Spółka MOBEHAVE sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428941
 • REGON – 146241590
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy MOBEHAVE sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wernyhory 14 2

Miejscowość – 02-727 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.17679
Długość geogr. – 21.02751

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

V&P AGENCJA REKLAMOWA sp. z o.o. S.K.A.

Spółka V&P AGENCJA REKLAMOWA sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429425
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy V&P AGENCJA REKLAMOWA sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Nehringa 10

Miejscowość – 60-247 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.391691
Długość geogr. – 16.88088

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

SYNOPSIS LIMITED sp. z o.o. NIKODEM S.K.A.

Spółka SYNOPSIS LIMITED sp. z o.o. NIKODEM S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429083
 • REGON – 146241555
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy SYNOPSIS LIMITED sp. z o.o. NIKODEM S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Sarmacka 18 48

Miejscowość – 02-972 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

ATHLETIC MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

Spółka ATHLETIC MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429317
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy ATHLETIC MANAGEMENT sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pandy 7

Miejscowość – 02-202 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.205601
Długość geogr. – 20.95779

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Dane wpisane do KRS