RUSZAMYSIE. PL sp. z o.o.

Spółka RUSZAMYSIE. PL sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429408
 • REGON – 101450080
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy RUSZAMYSIE. PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Wólczańska 241 A

Miejscowość – 93-035 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.737282
Długość geogr. – 19.46052

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 2 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

MAXONET sp. z o.o.

Spółka MAXONET sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429347
 • REGON – 302178193
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy MAXONET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Garbary 95 B87

Miejscowość – 61-757 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.41519
Długość geogr. – 16.94275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 12 Produkcja wyrobów tytoniowych

Dane wpisane do KRS

LSW THIRTEEN sp. z o.o.

Spółka LSW THIRTEEN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429440
 • REGON – 146247032
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy LSW THIRTEEN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Łowicka 62

Miejscowość – 02-531 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.20599
Długość geogr. – 21.006069

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

PKD 2 – 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

PKD 3 – 73.1 Reklama

Dane wpisane do KRS

PK WENTYLATORY I KLIMATYZACJA sp. z o.o.

Spółka PK WENTYLATORY I KLIMATYZACJA sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429170
 • REGON – 243007880
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy PK WENTYLATORY I KLIMATYZACJA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Artura Grottgera 18

Miejscowość – 40-681 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.20557
Długość geogr. – 18.967939

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS

ABIDATA ONLINE sp. z o.o.

Spółka ABIDATA ONLINE sp. z o.o. / siedziba Dąbrowa Górnicza

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429492
 • REGON – 243007732
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy ABIDATA ONLINE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dąbrowa Górnicza

Ulica – 11 Listopada 1

Miejscowość – 41-300 Dąbrowa Górnicza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.348856
Długość geogr. – 19.322616

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dane wpisane do KRS

AGRI – WIND sp. z o.o.

Spółka AGRI – WIND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429530
 • REGON – 146247090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy AGRI – WIND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Raabego H 2 C 202

Miejscowość – 02-793 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.138901
Długość geogr. – 21.06497

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

ABEX SYSTEMY UZDATNIANIA WODY M.DANIELEWSKI, J.SORDYL sp. z o.o.

Spółka ABEX SYSTEMY UZDATNIANIA WODY M.DANIELEWSKI, J.SORDYL sp. z o.o. / siedziba Pszczyna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429723
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy ABEX SYSTEMY UZDATNIANIA WODY M.DANIELEWSKI, J.SORDYL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pszczyna

Ulica – Towarowa 1

Miejscowość – 43-200 Pszczyna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.9739
Długość geogr. – 18.917251

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

ADI sp. z o.o. sp.k.

Spółka ADI sp. z o.o. sp.k. / siedziba Wola Filipowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429212
 • REGON – 122631795
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy ADI sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wola Filipowska

Ulica – Okrężna 12

Miejscowość – 32-065 Krzeszowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.15065
Długość geogr. – 19.619499

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRS

SANTUS INTERNATIONAL sp. z o.o.

Spółka SANTUS INTERNATIONAL sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429295
 • REGON – 180866814
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy SANTUS INTERNATIONAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Plac Kilińskiego 2

Miejscowość – 35-005 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.042042
Długość geogr. – 22.01123

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 2 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 3 – 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Dane wpisane do KRS

NEXT DAY sp. z o.o.

Spółka NEXT DAY sp. z o.o. / siedziba Piastów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429094
 • REGON – 146246430
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy NEXT DAY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Piastów

Ulica – Harcerska 30

Miejscowość – 05-820 Piastów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.178249
Długość geogr. – 20.848801

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

Dane wpisane do KRS

VOLMIX sp. z o.o.

Spółka VOLMIX sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429431
 • REGON – 302177992
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy VOLMIX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Garbary 95 B 87

Miejscowość – 61-757 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.41519
Długość geogr. – 16.94275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 12 Produkcja wyrobów tytoniowych

Dane wpisane do KRS

NET-TOUR sp. z o.o.

Spółka NET-TOUR sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429527
 • REGON – 200715626
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy NET-TOUR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Legionowa 14/16

Miejscowość – 15-099 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.130348
Długość geogr. – 23.160231

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 3 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS