INTER-MEDIC sp. z o.o. (DAWNIEJ PRYWATNA PRAKTYKA SPECJALISTYCZNA DARIUSZ SZAFRAN)

Spółka INTER-MEDIC sp. z o.o. (DAWNIEJ PRYWATNA PRAKTYKA SPECJALISTYCZNA DARIUSZ SZAFRAN) / siedziba Rudna Mała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428683
 • REGON – 180875300
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy INTER-MEDIC sp. z o.o. (DAWNIEJ PRYWATNA PRAKTYKA SPECJALISTYCZNA DARIUSZ SZAFRAN)

Siedziba rejestrowa – Rudna Mała

Ulica – 47P

Miejscowość – 36-060 Głogów Małopolski

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.159439
Długość geogr. – 21.96435

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

PKD 2 – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 3 – 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

ENER 1W sp. z o.o.

Spółka ENER 1W sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429489
 • REGON – 101450140
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy ENER 1W sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Tymienieckiego 20

Miejscowość – 90-349 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.752289
Długość geogr. – 19.47506

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 3 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS

INTERNETOWY DOM INWESTYCYJNY sp. z o.o.

Spółka INTERNETOWY DOM INWESTYCYJNY sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429412
 • REGON – 101448691
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy INTERNETOWY DOM INWESTYCYJNY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Sienkiewicza 85/87 8

Miejscowość – 90-057 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.761419
Długość geogr. – 19.464001

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 3 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

Dane wpisane do KRS

NEW BIO TECHNOLOGY sp. z o.o.

Spółka NEW BIO TECHNOLOGY sp. z o.o. / siedziba Małkowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428993
 • REGON – 122726596
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy NEW BIO TECHNOLOGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Małkowice

Ulica – 160

Miejscowość – 37-716 Orły

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.877499
Długość geogr. – 22.812099

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A.

Spółka GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429581
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy GHELAMCO GP 1 sp. z o.o. MARKET S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wołoska 22

Miejscowość – 02-675 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18325
Długość geogr. – 21.00346

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

PKD 2 – 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

KOMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Spółka KOMA ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428772
 • REGON – 146240082
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-07

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-06

Dane adresowe firmy KOMA ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

SCHOLTZ TSL sp. z o.o.

Spółka SCHOLTZ TSL sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429248
 • REGON – 21941309
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy SCHOLTZ TSL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Tarasa Szewczenki 29C

Miejscowość – 51-351 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.13965
Długość geogr. – 17.13863

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

TATRA CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp.k.

Spółka TATRA CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp.k. / siedziba Zakopane

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429325
 • REGON – 122637496
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy TATRA CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Zakopane

Ulica – Chramcówki 7

Miejscowość – 34-500 Zakopane

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.275261
Długość geogr. – 19.97435

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB KOCHSPOL ŚWIERŻEWSKI SYKAŁA sp.j.

Spółka USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB KOCHSPOL ŚWIERŻEWSKI SYKAŁA sp.j. / siedziba Żuklin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429700
 • REGON – 650889869
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-08-10

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-10

Dane adresowe firmy USŁUGOWY PRZEWÓZ OSÓB KOCHSPOL ŚWIERŻEWSKI SYKAŁA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Żuklin

Ulica – Żuklin 12

Miejscowość – 37-220 Kańczuga

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.98494
Długość geogr. – 22.4004

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Dane wpisane do KRS

SPARTIAN sp. z o.o.

Spółka SPARTIAN sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429131
 • REGON – 302180793
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy SPARTIAN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Strzałowa 7 2

Miejscowość – 61-847 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.402391
Długość geogr. – 16.94539

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

WRC INVEST sp. z o.o.

Spółka WRC INVEST sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429264
 • REGON – 146256338
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy WRC INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bagno 2 KLATKA D

Miejscowość – 00-112 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23502
Długość geogr. – 21.006889

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

SKY CORP sp. z o.o.

Spółka SKY CORP sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000429523
 • REGON – 200715632
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-08-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-09-07

Dane adresowe firmy SKY CORP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Legionowa 14/16

Miejscowość – 15-099 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.130348
Długość geogr. – 23.160231

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 3 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS